J A K J
E

.
NET

PROJEKTY
OSTATNÍ
[ENG]

..je, jak je, jak...
Doména jakje.net
tu je, abych
si měl kde
hrát.
[JJ]

genius loci et machine...
wishmaster@jakje.net